Powierzchniowe podciśnieniowe systemy chwytakowe FXP i FMP

Powierzchniowe podciśnieniowe systemy chwytakowe FXP i FMP

Powierzchniowe podciśnieniowe systemy chwytakowe FXP oraz FMP służą do przenoszenia elementów roboczych o różnych wymiarach, nawet jeżeli ich położenie nie zostało dokładnie określone. Ten system chwytakowy jest wykorzystywany do realizacji zautomatyzowanych zadań paletowania, kompletowania zamówień i sortowania elementów roboczych. Powierzchnia systemu chwytakowego jest dostosowana do danego zadania i elementu roboczego, który ma być przenoszony. Paletyzator podciśnieniowy można wyposażyć w zespół kielichów ssących lub specjalną piankę uszczelniającą.

Opcjonalnie powierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy można wyposażyć w funkcję oddzielania, która zapobiega sklejeniu się kilku elementów roboczych podczas zdejmowania ich ze stosu.

Powierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXP

Powierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXP

Powierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXP jest bardzo wydajny ze względu na obecność zintegrowanego generatora podciśnienia w odpowiednim miejscu systemu. W przypadku powierzchniowego podciśnieniowego systemu chwytakowego FXP nie ma konieczności stosowania dodatkowych węży podciśnieniowych, rozdzielaczy podciśnieniowych lub elementów przyłączeniowych do generatora podciśnienia, co z kolei umożliwia ograniczenie liczby wystających krawędzi.

Powierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXP

Powierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FMP

Powierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FMP

Ze względu na niską wagę i niewielką wysokość powierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FMP działa bardzo dynamicznie. Ponieważ istnieje możliwość zastosowania zewnętrznego generatora podciśnieniapompy oraz pompy, tego rodzaju generatory podciśnienia zapewniają oszczędność czasu i obniżenie kosztów.

Powierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FMP