Zrównoważony rozwój

Myślimy długofalowo, nie tylko od kwartału do kwartału. W firmie Schmalz sukces ekonomiczny, ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna są ze sobą nierozerwalnie złączone. Wartości te mają kluczowe znacznie w naszej strategii - nasze działania łączymy w Schmalz ecoSYSTEM.

Podstawą naszej działalności jest dążenie do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Już od 1984 r., więc od ponad 30 lat, jesteśmy pionierami innowacji na rynku technologii podciśnieniowej. Z myślą o umocnieniu wiodącej pozycji dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym klientom innowacyjne rozwiązania pozwalające na wydajne przenoszenie produktów z wykorzystaniem podciśnienia. Zyskujemy dzięki temu długofalową stabilność i niezależność potrzebne do prowadzenia działalności w sposób zrównoważony.

Równie ważne są dla wszystkich nas w firmie Schmalz aspekty społeczne. Nieprzerwanie inwestujemy w szkolenia i możliwości rozwoju młodych ludzi, a także blisko współpracujemy z szkołami, stowarzyszenia i instytucjami społecznymi.

Stojąca u podstaw naszej filozofii biznesu motywacja dalece wykracza poza spełnienie norm prawnych lub uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Motywacja ta jest naznaczona etycznym i moralnym obowiązkiem jak najdalej idącej minimalizacji wpływu, który jako firma mamy na środowisko. Jest to równocześnie świadectwo naszej chęci do przyjęcia odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń.

Firma Schmalz pokazuje, jak przedsiębiorstwo produkcyjne można prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i jak zastosować w praktyce szereg innowacyjnych idei. Chcemy być inspiracją również dla innych; weź w tym udział i weź się do dzieła!

Dr. Kurt Schmalz
Kierownictwo firmy

Andreas Beutel

ecoSYSTEM firmy Schmalz

Firma Schmalz postrzega zrównoważony rozwój jako złożony system łączący sukces ekonomiczny, odpowiedzialność za środowisko oraz odpowiedzialność. ecoSYSTEM firmy Schmalz powstał w wyniku połączenia wielu promujących zrównoważony rozwój środków. Nasz ecoSYSTEM to długofalowa stabilność, wydajne pod względem zasobów produkty i procesy, ale również uczciwość wobec klientów, pracowników, dostawców i społeczności.