Modernizacja centrów obróbczych CNC

Każde centrum obróbcze CNC można w prosty i szybki sposób zmodernizować dzięki zastosowaniu podciśnieniowych systemów mocowania z rodziny Innospan. Tak przeprowadzona modernizacja umożliwia później szybki i bezproblemowy montaż innych elementów, jeśli wymagają tego częste zmiany planu produkcyjnego. Dzięki temu, produkcja nawet pojedynczych elementów staje się wydajna. W ten sposób rozwiązanie firmy Schmalz jest korzystną alternatywą dla inwestycji w nową maszynę.

Innospann Steel-Plate ISST
.COM

Innospann Steel-Plate ISST

  • Steel-Plate with vacuum openings for flexibly positioning of the clamping equipment
Innospann Steel-Plate-T
.COM

Innospann Steel-Plate-T

  • For refitting the grid table on the flat table; the Steel-Plate is adapted to the machine table.
  • Steel-Plate T with vacuum openings for flexibly positioning the clamping equipment
  • Unused vacuum openings are automatically sealed by an integrated magnetic valve
Accessories and Spare Parts
.COM

Accessories and Spare Parts

  • Suction cups, friction plates, sealing gaskets, spacer rings, stops and magnets to round out the Innospann product range