Bezpieczeństwo - Ergonomia - Wydajność

Ze Schmalzem decydujesz się na … 

Bezkompromisowe bezpieczeństwo

Podczas opracowywania naszej technologii dźwigowej, bezpieczeństwo operatora i procesu ma najwyższy priorytet. Wszystkie produkty firmy Schmalz spełniają lub przekraczają obowiązujące europejskie i międzynarodowe normy bezpieczeństwa:

  • Konsekwentne przestrzeganie czynników bezpieczeństwa i przepisów bezpieczeństwa
  • Bezpieczna praca z różnymi systemami ostrzegania i ochrony
  • Zaawansowana koncepcja obsługi w celu ochrony przed błędami w obsłudze
  • Wysoka jakość "Made in Germany"
  • Szeroki zakres usług
  • Dwuletnia gwarancja

Zalecenie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych w sprawie wdrożenia dyrektywy europejskiej 90/269/EWG:

Ergonomiczna praca

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe są najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy. Jedną z przyczyn jest podnoszenie i przenoszenie ciężarów w miejscu pracy. Nawet przy mniejszych ładunkach, często na jednej zmianie przemieszcza się kilka ton. Eksperci zalecają zatem stosowanie pomocy do podnoszenia przy częstym podnoszeniu i przenoszeniu nawet przy lekkich obciążeniach.

Podnośniki podciśnieniowe firmy Schmalz stanowią idealną pomoc w przypadku lekkich i ciężkich ładunków. Ergonomiczna postawa pracy to często zbawienie dla mięśni kręgosłupa i pleców, a tym samym minimalizuje ryzyko nieobecności w pracy z powodu choroby.

Zwiększona wydajność

Dzięki podnośnikom podciśnieniowym firmy Schmalz pracuje się nie tylko bardziej ergonomicznie, ale również bardziej wydajnie:

  • Obroty utrzymują się na stałym, wysokim poziomie
  • Wzrost motywacji pracowników poprzez pracę o niskim poziomie zmęczenia
  • Redukcja bezproduktywnej pracy na biegu jałowym i przestojów, np. podczas załadunku maszyny
  • Zmniejszona ilość złomu dzięki delikatnej obsłudze