Ochrona danych

Ochrona danych dotyczy niniejszej strony internetowej oraz międzynarodowej strony internetowej pod adresem www.schmalz.com, do której prowadzą łącza z niniejszej strony.

1. Ochrona Państwa sfery prywatnej

Firma Schmalz zobowiązuje się do ochrony sfery prywatnej wszystkich użytkowników podczas prowadzenia działalności internetowej. Celem niniejszego Oświadczenia o bezpieczeństwie i ochronie danych jest otwarte przedstawienie procesów przetwarzania danych w firmie Schmalz. W przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących naszej polityki ochrony danych, prosimy o wiadomość elektroniczną na adres webmaster@schmalz.de.

2. Przechowywane dane

Firma Schmalz jest jedynym właścicielem wszystkich zgromadzanych na tej stronie danych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie do realizacji procesów biznesowych i nie są przekazywane osobom trzecim. Dane dotyczące użytkowników są zbierane w czasie procedury rejestracji.

3. Rejestracja

Aby móc zaoferować użytkownikom spersonalizowane, wysokiej jakości usługi wykorzystujemy procedurę rejestracji. W toku procedury rejestracyjnej użytkownik musi wprowadzić niezbędne dane o firmie. Dane te są wykorzystywane do sporządzania oferty usług dedykowanych dla firmy.

4. Pliki log

Za każdym razem gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę, sposób wykorzystania przez niego strony jest rejestrowany. Zarejestrowane dane są wykorzystywane do analizowania trendów i stanowią podstawę do dalszego rozwoju naszych stron internetowych.

5. Łącza

Strony internetowe firmy Schmalz zawierają łącza prowadzące do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że firma Schmalz nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony danych stosowane przez inne strony internetowe. Oświadczenie o ochronie danych dotyczy jedynie danych zgromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony.

Jednakże w przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych w witrynach internetowych naszych partnerów, prosimy poinformować nas o tym fakcie pisząc na adres webmaster@schmalz.de.

6. Bezpieczeństwo

Firma Schmalz podejmuje wszystkie niezbędne środki ostrożności aby chronić dane swoich użytkowników. Wszystkie dane osobowe są wprowadzane za pośrednictwem strony i chronione zarówno on-line, jak i off-line. Wprowadzanie i przekazywanie danych jest realizowane z wykorzystaniem połączenia zaszyfrowanego algorytmem SSL (128 bitów).

W biurach firmy dostęp do wszystkich informacji dotyczących naszych klientów jest zastrzeżony. Tylko pracownicy, którzy muszą poznać te informacje, aby mogli wykonywać swoją pracę, mają pozwolenie na wgląd w dane, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe, znajdują się w bezpiecznym środowisku.

W przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących naszej polityki ochrony danych, prosimy o wiadomość elektroniczną na adres webmaster@schmalz.de.

7. Poprawianie/aktualizacja danych

W przypadku zmiany danych firmy lub użytkownika, użytkownik ma możliwość osobistego poprawienia lub aktualizacji odpowiednich danych. W tym celu użytkownik musi się zalogować do naszego systemu.

Uwaga:
Po porównaniu z naszą bazą danych, zmiany zostaną wprowadzone do internetowej bazy danych w ciągu 24-48 godzin. Zmiany będą widoczne dla użytkowników strony dopiero po tym czasie.

8. Gromadzenie danych

W celach marketingowych oraz w celu optymalizacji na niniejszej stronie internetowej gromadzone i zapisywane są dane za pośrednictwem usługi Google Analytics firmy Google Inc. oraz technologii firmy etracker GmbH. Za pomocą tych danych tworzymy profile użytkowników, zapisywane pod pseudonimem. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu plików cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, które są tymczasowo zapisywane przez przeglądarkę internetową osoby odwiedzającej stronę. Pliki te umożliwiają rozpoznanie przeglądarki.

Dane zebrane za pośrednictwem tych usług nie będą wykorzystywane do identyfikacji osobistej osób odwiedzających stronę ani nie będą łączone z innymi danymi osobowymi danego pseudonimu bez wyraźnej zgody.