Przekaźniki podciśnienia i ciśnienia firmy Schmalz: Nowy wymiar przejrzystości

J. Schmalz GmbH jest pierwszą na rynku firmą, która opracowała nową serię przekaźników podciśnienia i ciśnienia, oferujących zupełnie nowe możliwości w zakresie komunikacji i zapewniających większą przejrzystość procesów. Wersja VSi sprawnie integruje się z systemami i umożliwia wizualizację krytycznych danych procesu. Przekaźnik komunikuje się za pomocą wszystkich standardowych magistrali typu field-bus poprzez interfejs IO-Link, a także umożliwia odczyt parametrów za pomocą smartfona.

Wizualizacja danych procesu w rozwiązaniach automatyki podciśnieniowej nabiera coraz większego znaczenia. Użytkownik oczekuje odpowiednich i wiarygodnych informacji dotyczących stanu systemu i jego poszczególnych podzespołów. Nowy elektroniczny podciśnieniowy i ciśnieniowy przekaźnik VSi firmy Schmalz mierzy i monitoruje stany niskiego i nadmiernego ciśnienia w układach automatyki i transportowych. Cyfrowy przekaźnik VSi integruje się z istniejącymi systemami niewielkim nakładem pracy, za pomocą interfejsu IO-Link. W momencie osiągnięcia poziomu kontrolnego zarejestrowane dane są natychmiastowo przekazywane poprzez moduł komunikacji IO-Link. Dla operatora systemu, oznacza to większą przejrzystość, lepszą diagnostykę i parametryzację oraz skrócenie czasu reakcji w przypadku awarii lub wystąpienia błędów.

W zależności od posiadanej aplikacji można wybrać różne wersje przekaźników: ciśnienia, podciśnienia lub ciśnienia i podciśnienia. Dane są wyświetlane na zintegrowanym lub zewnętrznym operacyjnym wyświetlaczu. Kompaktowy czujnik może być zainstalowany w systemie niezależnie od wyświetlacza ( np. bezpośrednio na przyssawce). W szczególności w zdecentralizowanych systemach próżniowych ułatwia to monitorowanie procesu. Dokładny pomiar jest wykonywany w trakcie procesu, kiedy pomiar jest odczytywany w najbardziej odpowiednim momencie: z punktu widzenia użytkownika. Ustawienia takie jak punkty przełączania można konfigurować za pomocą zewnętrznego elementu sterującego i wyświetlacza oraz przekazywać do kolejnych przekaźników – to samo odnosi się do przekaźników, które nie są wyposażone w wyświetlacz i przyciski.

Użytkownicy mogą również skutecznie monitorować wyświetlane dane za pomocą smartfona wyposażonego w zintegrowany moduł komunikacji NFC. Dzięki innowacyjności firmy Schmalz użytkownik może łatwo wymieniać dane na małych odległościach wykorzystując do tego Near Field Communication. Nawet bez zasilania możliwa jest komunikacja pomiędzy przekaźnikiem a smartfonem zapewniając niezbędny dostęp do żądanego urządzenia, wykorzystując do tego energię ze smartfona.

Dzięki temu operator otrzymuje ważne informacje dotyczące działania całej aplikacji i ewentualnej konserwacji bezpośrednio na swoim mobilnym urządzeniu. W przypadku wystąpienia błędu lub awarii użytkownik z łatwością może sprawdzić dane takie jak: seria, numery zamówienia, instrukcje. Za pomocą interfejsu IO-Link i NFC przekaźnik dostarcza informacje na temat podstawowych ustawień oraz parametrów procesów. Diody LED, które są umieszczone na przekaźniku, nawet z pewnej odległości dokładnie sygnalizują, kiedy punkty przełączenia zostały osiągnięte oraz kiedy jest dostępny odpowiedni zakres napięcia roboczego. Dla potrzeb utrzymania ruchu ostrzeżenia otrzymywane w czasie rzeczywistym dotyczące wad lub innych błędów są bardzo istotne, ponadto zapobiegają powstawaniu kolejnych większych błędów. Mając to na uwadze, aby operator mógł szybko zareagować szczegółowe komunikaty o błędach i informacje serwisowe są wyświetlane w postaci prostego tekstu na poziomie sterowania oraz na smartfonie.

Firma Schmalz opracowała również czujniki ciśnienia i podciśnienia typu VS do stosowania w wysoko dynamicznych procesach automatyzacji. Czujnik posiada analogowy sygnał wyjściowy i działa bez połączenia IO-link a nawet bez zewnętrznego wyświetlacza, jednakże sygnał może być wciąż odczytywany za pomocą komunikacji NFC w smartfonie. Niektóre generatory podciśnienia monitorują także nadzór nad procesem przenoszenia z nadrzędnego systemu sterowania. W firmie Schmalz technologia komunikacji IO-Link jest standardowym wyposażeniem w różnych eżektorach. W przyszłości, system komunikacji NFC będzie wykorzystywany w innych, nowych modelach. Innowacyjne czujniki VS/VSi dostępne są już od 2015 roku.