Generatory podciśnienia

Generatory podciśnienia służą do wytwarzania wymaganego do pracy podciśnienia. Podciśnienie wytwarzane jest pneumatycznie (przez eżektory) lub elektrycznie (przez pompy i dmuchawy). Zaletą pneumatycznych generatorów podciśnienia jest krótki czas cyklu roboczego oraz wynikająca z małych wymiarów i niskiej wagi możliwość bezpośredniej integracji z systemem. Eżektory są wyposażone w inteligentne rozwiązania do sterowania zużyciem energii i kontroli procesu. Elektryczne generatory podciśnienia stosuje się, gdy nie ma dostępu do źródeł sprężonego powietrza lub gdy wymagana jest bardzo duża siła ssania.

Moduły eżektorów

 • Małe, kompaktowe generatory podciśnienia
 • Do scentralizowanej i zdecentralizowanej generacji podciśnienia
 • Zintegrowany tłumik

Eżektory podstawowe

 • Małe, kompaktowe generatory podciśnienia
 • Do scentralizowanej i zdecentralizowanej generacji podciśnienia
 • Zintegrowany tłumik

Eżektory szeregowe

 • Do montażu bezpośrednio na przewodach
 • Kompaktowa budowa
 • Do zdecentralizowanej generacji podciśnienia

Eżektory zdecentralizowane

 • Wysoki przepływ i duża objętość usuwanego powietrza
 • Do zdecentralizowanej generacji podciśnienia

Eżektory kompaktowe

 • Zintegrowane zawory ssawne i spustowe
 • Zintegrowany filtr i czujnik ciśnienia
 • Opcjonalna funkcja oszczędzania sprężonego powietrza i funkcje sterowania zasilaniem i przebiegiem procesu

Terminale kompaktowe

 • Kompaktowy terminal podciśnieniowy
 • Zbudowany z maksymalnie 16 eżektorów kompaktowych osadzonych na bloku

Elektryczne generatory podciśnienia

 • Inteligentne generatory podciśnienia nie wymagające do pracy sprężonego powietrza
 • Do mobilnych zadań z zakresu robotyki lub stacjonarnego przenoszenia materiałów z wykorzystaniem cobotów, czyli robotów współpracujących

Pompy próżniowe

 • Generują wysokie podciśnienie przy niskim przepływie
 • Pompy smarowane olejowo, do pracy na sucho lub z pierścieniem wodnym

Dmuchawy

 • Wysoki przepływ i niska wartość podciśnienia
 • Opcjonalne sterowanie częstotliwością i elektropneumatyczny układ odwracania ciągu
 • Do przenoszenia elementów porowatych

Zbiorniki podciśnieniowe

 • W przypadku awarii zasilania zbiornik pełni funkcję zabezpieczającą

Centralki podciśnieniowe

 • Zbudowane z pompy, zbiornika, urządzenia monitorującego i sterownika

Jednostki podciśnieniowe

 • Zbudowane z eżektora, zbiornika, urządzenia monitorującego i sterownika