Technika zaworów

Zawory służą do sterowania podciśnieniem i sprężonym powietrzem. Odpowiednio dobrane zawory zwiększają niezawodność procesu oraz efektywność ekonomiczną systemów podciśnieniowych.

Z są niezbędne do zapewnienia bezawaryjnej pracy systemów podciśnieniowych, ponieważ służą do sterowania przepływem próżni i sprężonego powietrza. Wykorzystanie zaworów podciśnieniowych można zwiększyć bezpieczeństwo procesów i uniknąć problemów. Istnieją różne rodzaje zaworów, takie jak na przykład zawory elektromagnetyczne, zawory zwrotne, zawory sterujące oraz inne rodzaje zaworów.

Zawory elektromagnetyczne są sterowane sygnałami elektrycznymi. Są one dostępne w wersji sterowanej bezpośrednio lub pneumatycznie.

Zawory zwrotne są sterowane przepływem objętościowym przepływającego przez nie powietrza. W przypadku gdy przepływ objętościowy przekroczy określoną wartość, zawór taki zamyka się automatycznie. Ich głównym zadaniem jest zatrzymanie podciśnienia w systemie poprzez wyłączenie przyssawek, które są pokryte jedynie w części.

Ograniczniki przepływu zmniejszają pole przekroju systemu podciśnieniowego. Jest to korzystne w momencie przenoszenia materiałów porowatych.

Zawory sterujące służą do doprowadzania podciśnienia do przyssawki w momencie gdy zawór wykryje, że przyssawka weszła w kontakt z elementem roboczym.

Zawory elektromagnetyczne

  • Zawory sterowane bezpośrednio i pneumatycznie, przez zawory pilotowe
  • Do sterowania podciśnieniem / sprężonym powietrzem

Zawory zwrotne i ograniczniki przepływu

  • Do zamykania przewodów podciśnienia prowadzących do przyssawek niemających kontaktu z elementem roboczym

Zawory sterujące

  • Kompensatory sprężynowe do mechanicznej weryfikacji obszaru pokrycia przez przyssawkę
  • Do otwierania przewodów podciśnieniowych

Zawory jednokierunkowe

  • Zawór jednokierunkowy z sprężynowym mechanizmem powrotnym
  • Do ochrony układu w razie awarii generatora podciśnienia

Zawory uruchamiane ręcznie

  • Zawory obsługiwane ręcznie
  • Do sterowania podciśnieniem / sprężonym powietrzem